NMD & cộng sự

Về chúng tôi

Giáo dục và đào tạo

Tư vấn quản lý dự án

Đào tạo doanh nghiệp

Dũng Nguyễn
CEO & Founder
Andrew Le
Business Development Manager
Hoàng Diễm
Chief operating officer
Trọng Bình
Culinary Advisor
Phúc Nguyễn
Director of Product, Sales and Marketing

Dự án

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.

Tin tức

Allez Indochine

Allez Indochine website – quản lý bởi NMDandPartners – là trung tâm triển khai các chiến dịch vệ tinh (eco campaigns) gia tăng giá trị