Allez Indochine

Allez Indochine website – quản lý bởi NMDandPartners – là trung tâm triển khai các chiến dịch vệ tinh (eco campaigns) gia tăng giá trị cho các dự án trực thuộc NMDandPartners; phát triển theo định hướng mở rộng hệ sinh thái đáp ứng đa dạng các nhu cầu quảng bá điểm đến trải nghiệm văn hoá ẩm thực, nghỉ dưỡng và các tour khám phá cùng với nhiều lợi ích hấp dẫn cho những dấu chân yêu chuộng khám phá, trải nghiệm.
Sản phẩm kinh doanh của Allez Indochine là:

– Landing Page cho các điểm đến chưa có kênh truyền thông ổn định.
– Công cụ kích hoạt: săn AR, Lucky Wheel, (sau này sẽ phát triển thêm công cụ Wifi Marketing) cho các nhu cầu quảng bá điểm đến theo từng thời kỳ