School of Hospitality Professionals (SHP)

School of Hospitality Professionals (SHP) là mô hình giáo dục – đào tạo hiện đại trong lĩnh vực Khách sạn – Nhà hàng chuyên nghiệp. Trường cung cấp các khoá đào tạo chuyên ngành ngắn hạn, dài hạn và tổ chức định kỳ lớp học chuyên đề; hướng đến việc vun đắp đam mê, lan toả tinh thần và văn hoá Hospitality đến với mọi đối tượng.

School of Hospitality Professionals (SHP)​

Địa chỉ: 151 Trương Định, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh